top
logo

Menu użytkownika


feed-image Feed Entries
Start PLAN LEKCJI
PLAN ZAJĘĆ
Nowy Plan od 01 lutego 2019r. PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 20. Maj 2019 11:22

L

3 – 4

lat

5-6

lat

I

II

III

IV

V

VI

SP

VI

VII

VIII

K

H

K

P

M

P

J

S

M

M

B

M

U

M

M

K

A

Sz

M

Sz

K

G

A

A

N

T

E

BT

P

M

L

K

I

R

P

C

M

W

S

S

J

St

B

B

E

S

A

K

E

G

N

Z

1

WP

WP

Ew

j.an

Ew

inf

mat

fois

przy

jpol

WF

P

0

6

1

3

6sp

7

5

2

4

8

2

WP

WP

rel

Ew

tech

jpol

fois

matem

jang

P

0

3

6sp

5

6/7

8

1/2

4

3

WP

WP

Ew

Ew

rel

WF

inf

zrkom

j.pol

biol

mat

P

0

2

1

6sp

6

8

4

3

5

7

4

WP

WP

Ew

Ew

WF

rel

mat

zrkre

inf

his

jpol

P

0

2

1

3

6sp

8

5

7

4

6

5

WP

WP

ZW

Rew

hist

j.pol

zrkre

mat

inf

geo

P

0

8

ZW

Rew3

6sp

5

6

4

7

św

6

jpol

GW

wf

rel

kod

4

5

6/ / 7

8

B

7

his

religia

jpol

8

5

6/7

św

8

ZW

1

WP

WP

WF

Ew

przy

j.ang

fois

jang

mat

EDB

P

0

4

1/2

3

6sp

7

6

ReOP

5

8

2

WP

WP

Ew

Ew

jan

jpol

biol

log/ religia

mat

P

0

2

1

6sp

4

8

0

6/7

5

Re6

3

3

WP

WP

Ew

Ew

WF

mat

hist

Rew/zrkre

j.pol

jnie

inf

P

-

2

1

3

6sp

7

6

4

5

I

Z

R

W

3

8

Re6

4

WP

rytm

Ew

Ew

Ew

WF

jpol

Zrkre/log

tech

fiz

jnie

P

0

2

1

3

6sp

8

5

4

7

6

Lo6

5

WP

WP

ZW

j.pol

tech

Log/zrkre

hist

fiz

P

0/-

rew

zw

6sp

4

6/7

8

5

ZRS

Lo6

Św

6

log.

WF

przy

Jpol

WDŻ

6

7

8

5

R

8

L/B

7

WDŻ

WF

8

R

7

św

1

WP

WP

Ew

Ew

Ew

j.pol

wf

fois

j.ang

mat

P

0

2

1

3

6sp

4

8

6/7

5

PS

2

WP

WP

religia

Ew

mat

geog

zrkre

jpol

wf

p

0

5

3

6sp

6/7

4

1/2

8

PS

3

WP

rel

eplst

Ew

WF

muz

zrkre

j.pol

geo

jang

P

0

7

1/2

3

6sp

6

4

8

0

5

WW

4

WP

WP

Ew

Ew

Zkomp

j.ang

rel

WF

GW

P

0/-

2

1

3

6sp

8

6/7

4

5

0

5

WP

WP

jan

kod

Ew

WF

Zrkre/muzyka

jpol

P

0

3

6sp

8

4

1

reOP

6/7

Św

6

muz

jang

bio

Rew5

7

IZ

R

W2

8

Re3

4

L/B

7

biol

WOS

7

ZM

św

8

1

WP

WP

Emuz

Ew

przyr

WF

fois

mat

fiz

jpol

P

0

4

1/2

3

6sp

8

6

7

5

WW

2

WP

rel

WF

Ew

matem

j.pol

zrkom

j.ang

che

fiz

P

0

1/2

3

6sp

5

4

6

0

7

8

WW

3

WP

WP

Ew

Ew

rel

jang

WF

zrkre

hist

mat

che

P

0

2

1

6sp

7

6

4

3

8

5

4

WP

WP

Ew

Ew

Ew

rel

mat

zrkre

gwych

WF

P

0/-

2

1

3

6sp

5

67

4

8

5

WP

WP

Einf

rew

rew

WF

mat

P

0

2

rew

Rew5

6sp

8

6 /7

RW

3

św

6

log

przyr

mat

WOS

P

6

-

7

8

L

7

rew

geo

hist

7

rew

8

św

8

kmat

1

WP

WP

WF

Ew

j.ang

jang

fois

j.pol

jnie

P

0

1/2

3

6sp

8

6 /7

4

5