top
logo

Menu użytkownika


Start PLAN LEKCJI PLAN LEKCJI Nowy Plan od 01 lutego 2019r.
Nowy Plan od 01 lutego 2019r. PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 20. Maj 2019 11:22

L

3 – 4

lat

5-6

lat

I

II

III

IV

V

VI

SP

VI

VII

VIII

K

H

K

P

M

P

J

S

M

M

B

M

U

M

M

K

A

Sz

M

Sz

K

G

A

A

N

T

E

BT

P

M

L

K

I

R

P

C

M

W

S

S

J

St

B

B

E

S

A

K

E

G

N

Z

1

WP

WP

Ew

j.an

Ew

inf

mat

fois

przy

jpol

WF

P

0

6

1

3

6sp

7

5

2

4

8

2

WP

WP

rel

Ew

tech

jpol

fois

matem

jang

P

0

3

6sp

5

6/7

8

1/2

4

3

WP

WP

Ew

Ew

rel

WF

inf

zrkom

j.pol

biol

mat

P

0

2

1

6sp

6

8

4

3

5

7

4

WP

WP

Ew

Ew

WF

rel

mat

zrkre

inf

his

jpol

P

0

2

1

3

6sp

8

5

7

4

6

5

WP

WP

ZW

Rew

hist

j.pol

zrkre

mat

inf

geo

P

0

8

ZW

Rew3

6sp

5

6

4

7

św

6

jpol

GW

wf

rel

kod

4

5

6/ / 7

8

B

7

his

religia

jpol

8

5

6/7

św

8

ZW

1

WP

WP

WF

Ew

przy

j.ang

fois

jang

mat

EDB

P

0

4

1/2

3

6sp

7

6

ReOP

5

8

2

WP

WP

Ew

Ew

jan

jpol

biol

log/ religia

mat

P

0

2

1

6sp

4

8

0

6/7

5

Re6

3

3

WP

WP

Ew

Ew

WF

mat

hist

Rew/zrkre

j.pol

jnie

inf

P

-

2

1

3

6sp

7

6

4

5

I

Z

R

W

3

8

Re6

4

WP

rytm

Ew

Ew

Ew

WF

jpol

Zrkre/log

tech

fiz

jnie

P

0

2

1

3

6sp

8

5

4

7

6

Lo6

5

WP

WP

ZW

j.pol

tech

Log/zrkre

hist

fiz

P

0/-

rew

zw

6sp

4

6/7

8

5

ZRS

Lo6

Św

6

log.

WF

przy

Jpol

WDŻ

6

7

8

5

R

8

L/B

7

WDŻ

WF

8

R

7

św

1

WP

WP

Ew

Ew

Ew

j.pol

wf

fois

j.ang

mat

P

0

2

1

3

6sp

4

8

6/7

5

PS

2

WP

WP

religia

Ew

mat

geog

zrkre

jpol

wf

p

0

5

3

6sp

6/7

4

1/2

8

PS

3

WP

rel

eplst

Ew

WF

muz

zrkre

j.pol

geo

jang

P

0

7

1/2

3

6sp

6

4

8

0

5

WW

4

WP

WP

Ew

Ew

Zkomp

j.ang

rel

WF

GW

P

0/-

2

1

3

6sp

8

6/7

4

5

0

5

WP

WP

jan

kod

Ew

WF

Zrkre/muzyka

jpol

P

0

3

6sp

8

4

1

reOP

6/7

Św

6

muz

jang

bio

Rew5

7

IZ

R

W2

8

Re3

4

L/B

7

biol

WOS

7

ZM

św

8

1

WP

WP

Emuz

Ew

przyr

WF

fois

mat

fiz

jpol

P

0

4

1/2

3

6sp

8

6

7

5

WW

2

WP

rel

WF

Ew

matem

j.pol

zrkom

j.ang

che

fiz

P

0

1/2

3

6sp

5

4

6

0

7

8

WW

3

WP

WP

Ew

Ew

rel

jang

WF

zrkre

hist

mat

che

P

0

2

1

6sp

7

6

4

3

8

5

4

WP

WP

Ew

Ew

Ew

rel

mat

zrkre

gwych

WF

P

0/-

2

1

3

6sp

5

67

4

8

5

WP

WP

Einf

rew

rew

WF

mat

P

0

2

rew

Rew5

6sp

8

6 /7

RW

3

św

6

log

przyr

mat

WOS

P

6

-

7

8

L

7

rew

geo

hist

7

rew

8

św

8

kmat

1

WP

WP

WF

Ew

j.ang

jang

fois

j.pol

jnie

P

0

1/2

3

6sp

8

6 /7

4

5