top
logo

Menu użytkownika


Start RODO Klauzula Informacyjna Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących RODO
Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących RODO PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Środa, 12. Wrzesień 2018 08:19

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY FIZYCZNEJ

W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba fizyczna może zgłosić wniosek do Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

1.     Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie  rozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jego imieniu:

-         w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

-         w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby fizycznej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, administrator poinformuje osobę fizyczną o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

-         w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby fizycznej, administrator niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje osobę fizyczną o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2.     Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek osoby fizycznej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Osoba fizyczna może złożyć wypełniony wniosek w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.     Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Szkołę Podstawową im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie żądania osoby fizycznej.

4.     Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Szkołę Podstawową im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie

5.     W imieniu Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie administrator udziela osobie fizycznej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem osoby fizycznej.

7.     Właściwym dla Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Zmieniony: Wtorek, 26. Styczeń 2021 09:55
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom