top
logo

Ulti Clocks content

Menu użytkownika


Start RODO Klauzula Informacyjna Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących RODO
Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących RODO PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Środa, 12. Wrzesień 2018 08:19

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY FIZYCZNEJ

W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba fizyczna może zgłosić wniosek do Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

1.     Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie  rozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jego imieniu:

-         w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

-         w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby fizycznej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, administrator poinformuje osobę fizyczną o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

-         w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby fizycznej, administrator niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje osobę fizyczną o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2.     Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek osoby fizycznej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Osoba fizyczna może złożyć wypełniony wniosek w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.     Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Szkołę Podstawową im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie żądania osoby fizycznej.

4.     Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Szkołę Podstawową im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie

5.     W imieniu Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie administrator udziela osobie fizycznej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem osoby fizycznej.

7.     Właściwym dla Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Zmieniony: Wtorek, 26. Styczeń 2021 09:55
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom