top
logo

Menu użytkownika


Start RODO Klauzula Informacyjna Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny RODO PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Środa, 12. Wrzesień 2018 08:25

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

Kinga Milczarek

Inspektor Ochrony Danych

BIURO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | BODO24

Tel. 509 813 962

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Szelburg -Zarembiny w Niezabitowie z siedzibą Niezabitów 46; 24-320 Niezabitów.

Z administratorem mogą się Państwo skontaktować przez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź pod wskazanym adresem siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować przez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c art. 9 ust. 2 lit. g i h RODO) wynikającego z ustawy z dnia 14 stycznia 2016 r. - Prawo oświatowe w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły.

WYMOGI I KONSEKWENCJE

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celów związanych
z wypełnieniem obowiązku prawego nałożonego na administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w rekrutacji dotyczącej przyjęcia do placówki.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

· Inspektor Ochrony Danych – Pani Kinga Milczarek, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;

· właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

· podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Szkoły.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Każda osoba fizyczna ma prawo:

· otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;

· zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;

· zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

· zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

· zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

· wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

· nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec nie skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa;

· wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl

· Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności
i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.

· W ciągu 30 dni od złożenia żądani administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.

· Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.

Zmieniony: Wtorek, 26. Styczeń 2021 10:58
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom