top
logo

Menu użytkownika


Start Artykuły dla rodziców Formy współpracy szkoły z rodzicami
Formy współpracy szkoły z rodzicami PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 06. Kwiecień 2010 14:51

Naczelnym zadaniem współdziałania nauczycieli i rodziców jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami. Dotyczy to zarówno uczniów trudnych i zaistniałych w klasie czy szkole sytuacji konfliktowych oraz uczniów zdolnych.

Szczególna rola pod tym względem przypada wychowawcy. W jego gestii pozostaje:

 1. Organizowanie spotkań i wywiadówek z rodzicami
 2. Zorganizowanie klasowej rady rodziców
 3. Czynne włączenie rodziców do pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole: 
 • omówienie z rodzicami planu pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • organizowanie spotkań rodziców z klasą
 • organizowanie otwartych lekcji dla rodziców
 • włączanie rodziców do prac społecznych i inwestycji w klasie
 • organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami
 • organizowanie imprez klasowych dla rodziców
 • pedagogizacja rodziców

Cele współdziałania nauczycieli i rodziców:

-dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami

-lepsze poznanie przez nauczycieli i rodziców poszczególnych uczniów

-zjednywanie rodziców dla ogółu uczniów ( szczególnie tych, którzy dysponują wolnym czasem)

-przekonanie obu stron o tym, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działan przez szkołę i dom

-wymiana spostrzeżeń dotyczących rozwoju fizycznego,psychicznego i społecznego uczniów

Formy współpracy rodziców ze szkołą

Największą popularnością wśród rodziców cieszą się następujące formy współuczestniczenia rodziców w edukacji szkolnej dzieci:

 • uczestnictwo w zebraniach klasowych, rozmowy indywidualne ( bardzo ważna jest tu atmosfera, spotkania te muszą mieć odpowiedni klimat, nauczyciel powinien zrezygnować z tonu suchego, oficjalnego, a rodzice z roszczeniowego
 • uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych
 • świadczenie pracy i usług na rzecz klasy (np. dekorowanie, porządkowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych)

Ważną rzeczą są również spotkania dotyczące trudności wychowawczych. Często jest wiele problemów, które wykraczają poza kompetencje nauczycieli i rodziców. Wtedy wychowawca może zwrócić się o pomoc do różnych specjalistów, np. psychologów, pedagogów szkolnych, przedstawicieli nauki, kultury, resortu zdrowia. Może się to odbywać w formie indywidualnych spotkań lub na zasadzie organizowania szkoleń i prelekcji dla rodziców na interesujące ich tematy.
inną formą współpracy z rodzicami są wizyty domowe. Głównym ich celem jest bliższe i bezpośrednie poznanie warunków, w jakich mieszkają i uczą się uczniowie, oraz nawiązanie osobistego kontaktu z wszystkimi członkami rodziny. uzupełnieniem indywidualnych kontaktów są rozmowy telefoniczne.

Działalność w Komitecie i Radzie Szkoły

Komitet Rodzicielski to organ doradczy nauczycieli, który stawia sobie za cel m.in. włączanie ogółu rodziców do współudziału w spełnieniu trzech podstawowych funkcji szkoły: opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej. Składową częścią komitetu jest klasowa rada rodziców.

Rodzice mogą pomóc nauczycielom w podwyższaniu wyników nauczania poprzez:

-właściwe motywowanie dzieci do uczenia się

-zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki i odrabiania lekcji

organizowanie czasu wolnego uczniów

-pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły, zawodu.

 

                                                                                Beata Manowska

 

Literatura:

M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985
I. Dzierzgowska, Rodzice w szkole, CODN, Warszawa 1999
 

bottom
top

Pracownicy szkoły


bottom